N-able Cloud User Hub

Demo Cloud User Hub

Uživatelské centrum N-able Cloud User Hub přináší poskytovatelům služeb Microsoft CSP novou éru ovládání. Nyní je snadné nasazovat, spravovat, automatizovat a reportovat řešení Microsoft 365 Cloud.

Nastavte procesy jednou a snadno opakujte podle potřeby, díky automatizaci společných úloh napříč všemi zákazníky, aplikacemi a uživateli Microsoft 365, aniž byste museli přepínat mezi portály nebo zákazníky.

Požádejte si o ukázku Cloud User Hub