N-able PassPortal

Kvalitní správa hesel zahrnuje kromě jejich ukládání, vyplňování a aktualizace také možnost zneplatnění, přidělení a odejmutí přístupu, ale i dodržení kriticky důležitých zásad a požadavků na práci s hesly. Passportal a jeho součásti zaměřené na poskytování služeb s přidanou hodnotou – Blink a Site – vám dají do ruky jednoduché a bezpečné nástroje pro správu hesel a dokumentace určené nejen pro vás coby MSP, ale i pro vaše zákazníky. Lépe pak zvládnete:
  • Řídit rizika spojená s přihlašovacími údaji.
  • Zkrátit dobu nutnou k vyřešení incidentů.
  • Prokázat shodu s pravidly vytváření, používání a ukládání přihlašovacích údajů.
  • Sdílet dokumentaci mezi vašimi techniky.
  • Zachovat konzistentní úroveň služeb pro všechny vaše zákazníky.
  • Umožnit uživatelům resetovat hesla vlastními silami z mobilních zařízení.

Vyžádejte si ukázku N-able Passportal